tiráž

Impresum  
   
Adresa:       Elfo Club, s.r.o.                      

                    Novosvetská 18

                    811 06 BRATISLAVA

 

tel.:              +421 02 45 52 80 28

fax:              +421 02 45 52 80 28

 

ICO:              45864781 

IC DPH:        SK2023131495

 

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava,  29.10.2010, oddiel: Sro, vložka c.: 68386/B

         

copyright ElfoClub s.r.o